• Farm Service Centers
  • NEWSLETTERS
  • OUR HISTORY

We are a friend to

Armenian agriculture

LATEST NEWS

15.01.2021

Internship at CARD Group

Joining the joint program of  Aleppo Compatriotic Charitable Organization - NGO and WCC Armenia Round Table FoundationCARD Foundation gladly provided an opportunity to young people who moved from Artsakh to Yerevan to get an internship at the CARD group. Lina Lalayan got her internshi...

tenders

Մրցույթ #21-003

21.01.2021

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի  շրջանակներում “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի կողմից գնվող գինու արտադրության հետ կապված սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկմա...