• Farm Service Centers
  • NEWSLETTERS
  • OUR HISTORY

We are a friend to

Armenian agriculture

LATEST NEWS

23.04.2019

“Rural Economic Development-New Economic Opportunities” Project launch event

On April 22, 2019, USAID, the Center for Agribusiness & Rural Development (CARD), and partners marked the official launch of the new Rural Economic Development – New Economic Opportunities (RED-NEO) Program in Armenia. U.S. Ambassador to Armenia Lynne M. Tracy, and representative of the Ar...

ANNOUNCEMENT

Գյուղատնտեսական և անասնաբուժական սպասարկման կենտրոներում (1C) ծրագրի ներդրման ծա...

16.08.2018

  Մրցույթի ծածկագիր՝ CARD-/ADA/07/18 16 օգոստոս, 2018թ. «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից (ADA) ֆինանսավորվող «Կենդանինենրի առողջության կառավարում Հայաստանում և Վրաստանում II փուլ» ծրագրի շրջանակ...