• Farm Service Centers
  • NEWSLETTERS
  • OUR HISTORY

We are a friend to

Armenian agriculture

LATEST NEWS

16.09.2019

Ms. Lynne Tracy's visit to farm service center in Meghri community

On September 16, 2019,  US Ambassador to Armenia Ms. Lynne Tracy visited USAID funded partnership projects in Meghri community.

ANNOUNCEMENT

Գյուղատնտեսական և անասնաբուժական սպասարկման կենտրոներում (1C) ծրագրի ներդրման ծա...

16.08.2018

  Մրցույթի ծածկագիր՝ CARD-/ADA/07/18 16 օգոստոս, 2018թ. «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից (ADA) ֆինանսավորվող «Կենդանինենրի առողջության կառավարում Հայաստանում և Վրաստանում II փուլ» ծրագրի շրջանակ...

THe Center for Agribusiness and Rural Developement