ANNOUNCEMENT

15.07.2022

Herbs Training Participation Announcement

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիﬓադրամը հայտարարում է Խոտաբույսեր զարգացման համար (HEGO) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող
խոտաբույսերի վերաբերյալ 400‐ժամյա դասընթացի մասնակցության մրցույթ։ Դասընթացը կﬔկնարկի սույն թվականի հուլիս ամսին՝ Երևանում, տևողությունը՝ 4
աﬕս։ Դասընթացի վերջում ԵՄ Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության գործողությունների ծրագրի կողﬕց կտրամադրվի դասընթացի
մասնակցության սերտիֆիկատ։ Դասընթացը բաժանվում է 280 ժամ գործնական և 120 ժամ տեսական փուլերի, տեսական մոդուլների շրջանակներում նախատեսվում է այցելություններ մարզեր։ Դասընթացի ծրագիրը ներկայացված է կից փաստաթղթում։ 

 

JOBS

The last vacancy

tenders

ՄՐՑՈՒՅԹ#24-021

02.07.2024