ՄՐՑՈՒՅԹ#15-03-24

Հրավեր ADA/AIR#15-03-24 «ՀՀ-ում կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում ըստ կառավարության 25 հունվարի 2024 թվականի N 106-Ն որոշման (տես հավելված 2) ՀՀ բնակավայրերում սպանդանոցային կետերի փոքրաթիվ (1-2 գլուխ), (3-5 գլուխ), (5-7 գլուխ) կենդանիների ամենօրյա սպանդի նպատակով՝

  1. Տվյալ բնակավայրում ընտրված շինության նախագծի կազմման,
  2. անհրաժեշտ սարքավորումների և գույքի տեխնիկական բնութագրերի տրամադրման
  3. անհրաժեշտ սարքավորումների և գույքի , ձեռքբերման/մատակարարման և տեղադրման
  4. Սարքավորումների անվտանգության և օգտագործման կանոնների վերաբերյալ սպանդանացային կետի անձնակազմի ուսուցումների կազմակերպման ու համապատասխան նյութերի տրամադրման։

Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ`      15 մարտի 2024թ 
Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ`  21 մարտի 2024թ, ժամը՝ 15:00

“Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը (ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40 ) «ՀՀ-ում կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգի ներդրում»  ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  կազմակերպության վեբ կայքում`  

http://card.am/hy/tenders, կոնտակտային անձ՝ Մուշեղ Խալաթյան՝ mushegh.khalatyan@card.am, +37460440550 (604), +37498098799։

Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40

ANNOUNCEMENT

Vocational Training for Farmer...

01.08.2022

JOBS

The last vacancy