Օգս 20

ՀՀ գույղատնտեսության ոլորտի խոցելիությունն ու հարմարվողականության հնարավորությունների քննարկում

                $('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });