ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

15.07.2022

Խոտաբույսերի վերաբերյալ դասընթացի մասնակցության հայտատարարություն

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիﬓադրամը հայտարարում է Խոտաբույսեր զարգացման համար (HEGO) ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող
խոտաբույսերի վերաբերյալ 400‐ժամյա դասընթացի մասնակցության մրցույթ։ Դասընթացը կﬔկնարկի սույն թվականի հուլիս ամսին՝ Երևանում, տևողությունը՝ 4
աﬕս։ Դասընթացի վերջում ԵՄ Սևծովյան ավազանի երկրների անդրսահմանային համագործակցության գործողությունների ծրագրի կողﬕց կտրամադրվի դասընթացի
մասնակցության սերտիֆիկատ։ Դասընթացը բաժանվում է 280 ժամ գործնական և 120 ժամ տեսական փուլերի, տեսական մոդուլների շրջանակներում նախատեսվում է այցելություններ մարզեր։ Դասընթացի ծրագիրը ներկայացված է կից փաստաթղթում։ 

մրցույթներ

ՄՐՑՈՒՅԹ 24-011

17.04.2024