PUM ԾՐԱԳՐԵՐ

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝

Նիդեռլանդների կառավարության «Նիդեռլադների ավագ փորձագետներ» հիմնադրամը (PUM) ունի ավելի քան երեսուն տարվա բիզնես խորհրդատվության փորձ զարգացող երկրներում և շուկաներում: 1978 թվականին իր հիմնադրումից ի վեր` PUM հիմնադրամն ընդլայնել է իր գործունեությունը և դարձել է Եվրոպայի ամենախոշոր «ժամանակավոր մարդկային ռեսուրսներ տրամադրող» գործակալությունը, որը տրամադրում է արհեստավարժ կամավորներ` որդեգրելով հետևյալ նշանաբանը. «ձեռնարկատերերը ձեռնարկատերերի համար»: PUM-ն աջակցում է ՓՄՁ-ներին` որպես կամավորներ գործուղելով կենսաթոշակառու ձեռնակատերերին (փորձագետներին)` այդ կերպ նպաստելով ընդհանուր առմամբ ՓՄՁ-ների տնտեսական կատարողականի բարելավմանը:

Անձնակազմ

  • Robert Back

  • Wim de Jong

  • Jan Veltkamp

  • Louis Timmermans

  • Johan Koeslag

  • Jules Brummelhuis

  • Jan Boeren

  • Renze Klamer

  • Gijsbert Kroon

  • Robert van Mechelen

  • Lidwine Dellaert