Մեր Հավատամքը

31 - հունվարի - 2013
Մեր խորին համոզմունքն այն է, որ   հիմնադրամի առաջնային պարտավորվածությունը դրա աշխատակազմի, հաճախորդների և համայնքների հանդեպ է:  Նրանց կարիքները հասցեագրելուն ուղղված մեր ցանկացած նախաձեռնություն պետք
Մանրամասն

Հոգաբարձուների Խորհուրդ

24 - նոյեմբերի - 2010
«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդն իրականացնում է ռազմավարական վերահսկողություն կազմակերպության նպատակների և խնդիրների իրագործման նկատմամբ, որոնք նպատակաուղղված են Հայաստանի գյուղատնտեսության, ագրոբիզնեսների և
Մանրամասն