Ոռոգում

20 - հունվարի - 2011
ԱԳԶԿ հիմնադրամը համագործակցում է Հայաստանի պետական գյուղատնտեսական համալսարանի (ներկայում` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան /ՀԱԱՀ/), ՀԱԱՀ-ի Գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններում ջրի օգտագործման կառավարման հետազոտական կենտրոնի
Մանրամասն