Գինի

09 - հունվարի - 2011
1993 թվականից ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի Մարկետինգի աջակցության ծրագիրը (ԱՄՆ ԳԴ-ՄԱԾ), իսկ այնուհետև` ԱԳԶԿ հիմնադրամը, նպաստել են հայկական գինիների արտադրության բնագավառի զարգացմանն ու բարելավմանը` կենտրոնանալով խաղողագործության, բերքահավաքի,
Մանրամասն