Մրցույթ RN#21-015

«Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ» ծրագրի  շրջանակներում “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի կողմից գնվող գյուղատնտեսական ծառայություններ մատուցելու համար անիվավոր տրակտորի ձեռքբերման, առաքման, և սկզբնական գործարկման գնառաջարկների ներկայացման հրավեր RN#21-015

Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ`      05 օգոստոս 2021թ

Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ`  20 օգոստոս 2021թ, ժամը 16:00

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամը (ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40 ) ԱՄՆ ՄԶԳ “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ”  ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  կազմակերպության վեբ կայքում` 

http://card.am/hy/tenders Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 77 54 78 15

Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40

 

 

 

Ֆայլեր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Baseline Assessment for Women...

01.04.2021