ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ մասնավորապես ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը, «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամի աջակցությամբ և «Ավստրիական զարգացման գործակալության» (ADA) ֆինանսավորմամբ, իրականացնում է «Կենդանիների համարակալում և հաշվառում» նախապատրաստական ծրագիրը։ Սույն ծրագրի շրջանակներում CARD հիմնադրամը հայտարարում է Կենդանիների համարակալման և սպանդանոցների վերաբերյալ տեսահոլովակներ պատրաստելու մրցույթ՝ հանրային իրազեկման բարձրացման նպատակով ։

Ֆայլեր