Մրցույթ #20-006

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության հինգ համայնքների համար արևային ջրատաքացուցիչների և ֆոտովոլտային (Ֆ/Վ) էլեկտրակայանների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկման-ցուցադրման գնառաջարկների ներկայացման հրավեր RN#20-006

Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ`      15 մայիսի  2020թ 
Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ`  02 հունիսի 2020թ, ժամը 16:00

“Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը (ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40 ) ԱՄՆ ՄԶԳ “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ”  ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  կազմակերպության վեբ կայքում`  
http://card.am/hy/tenders Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 77 54 78 15
Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40

Ֆայլեր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Baseline Assessment for Women...

01.04.2021