Tender Announcement

11 - March - 2019

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի կողմից գրասենյակի համար համակարգիչների և տպիչի գնման նպատակով գնառաջարկների ներկայացման հրավեր N19-002

Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ` 12 մարտի 2019թ
Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ` 26 մարտի 2019թ, ժամը 12:00

“Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը (ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40 ) ԱՄՆ ՄԶԳ “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացված է ստորև`
19-002 RFQ computer procurement

Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 91 54 78 15
Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40