ANNOUNCEMENT

16.08.2018

Գյուղատնտեսական և անասնաբուժական սպասարկման կենտրոներում (1C) ծրագրի ներդրման ծառայություն մատուցելու նպատակով կազմակերպության ընտրության մրցույթ

 

Մրցույթի ծածկագիր՝ CARD-/ADA/07/18

16 օգոստոս, 2018թ.

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից (ADA) ֆինանսավորվող «Կենդանինենրի առողջության կառավարում Հայաստանում և Վրաստանում II փուլ» ծրագրի շրջանակում հայտարարում է՝ (1C) ծրագրի ներդրման ծառայություն մատուցելու մրցույթ։

Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք, որոնք ունեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային ծրագրերի ներդրման և ապահովման ոլորտում իրականացված աշխատանքների առնվազն 3 տարվա փորձ, բավարարում են սույն հայտարարությամբ և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին:

Մրցույթային փաթեթները կարելի է ձեռք բերել CARD հիմնադրամի գրասենյակից ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 1/21-40՝ ներկայացնելով կազմակերպության պետռեգիստի վկայականի պատճեն մինչև ս.թ.-ի օգոստոսի 23-ը ժամը 17:00:

Փաթեթների էլեկտրոնային տարբերակները տեղակայված են նաև www.card.am կայքում:

Մրցույթի հաղթող է ճանաչվելու մրցույթի որակավորման չափանիշներին առավելագունս համապատասխանող մասնակիցը:

Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել CARD հիմնադրամի գրասենյակ՝ կնքված փակ ծրարների մեջ մինչև սեպտեմբերի 3, 2018թ, ժամը 12:00-ն Հայտերը պետք է ուժի մեջ լինեն բացման օրից 60 օր։

Նշված ժամկետից հետո ստացված հայտերը չեն մասնակցի հայտերի բացմանը, որը տեղի կունենա 2018թ. սեպտեմբերի 3-ին, ժամը 17:00-ին CARD հիմնադրամի գրասենյակում, մասնակցելու ցանկություն հայտնած հայտատուների ներկայությամբ: