Մրցույթ RN#21-016

«Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ» ծրագրի շրջանակներում «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի կողմից  արևային ֆոտովոլտային (Ֆ/Վ) էլեկտրակայանի ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկման-ցուցադրման գնառաջարկների ներկայացման հրավեր RN#21-016

Գնառաջարկների ներկայացման սկիզբ`       12 օգոստոսի  2021թ

Գնառաջարկների ներկայացման ավարտ`  27 օգոստոսի  2021թ, ժամը 16:00

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամը (ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40 ) ԱՄՆ ՄԶԳ “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ”  ծրագրի շրջանակներում, հրավիրում է ներկայացնել գնառաջարկներ:

Աշխատանքների գնառաջարկի hրավերը, ինչպես նաև տեխնիկական առաջադրանքը  ներկայացված է  կազմակերպության վեբ կայքում` 

http://card.am/hy/tenders Կոնտակտային անձ՝ Սամվել Դալլաքյան, hեռ.՝ + 374 77 54 78 15

Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, 0037, Ազատության 1\21-40

ANNOUNCEMENT

Baseline Assessment for Women...

01.04.2021