Մրտ 15

Յուրաքանչյուր ավարտ նոր սկիզբ է

Տարվա սկիզբը նշանավորվեց Ավստրիայի զարգացման գործակալության (ADA) կողմից ֆինանսավորվող «Կենդանիների առողջության կառավարում Հայաստանում և Վրաստանում II փուլ» ծրագրի փակմամբ, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառում (HAI&R) նախապատրաստական» ծրագրի մեկնարկով: 

ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

Հկտ 29

Հկտ 29

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսական և անասնաբուժակ...

16.08.2018