• ԳՍԿ-ներ
  • ԼՐԱՏՈՒ
  • ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

We are a friend to-hy

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

16.07.2019

Գյուղատնտեսական մեքենաների ցուցադրություն/ պրակտիկ դասընթաց

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող «Գյուղական տնտեսական զարգացում - նոր տնտեսական հնարավորություններ» ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց գյուղատնտեսական մեքենաների ցուցադրություն/ պրակտիկ դասընթաց՝ արդի գյուղատնտեսական տեխնիկայի կիրառմամբ հողի որակի բարելավման և պ...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գյուղատնտեսական և անասնաբուժական սպասարկման կենտրոներում (1C) ծրագրի ներդրման ծա...

16.08.2018

Մրցույթի ծածկագիր՝ CARD-/ADA/07/18 16 օգոստոս, 2018թ. «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից (ADA) ֆինանսավորվող «Կենդանինենրի առողջության կառավարում Հայաստանում և Վրաստանում II փուլ» ծրագրի շրջանակում հայտար...